› LABORATUVAR MOBİLYALARI ÖLÇÜ SEÇENEKLERİ| Laboratuvar Mobilyaları

Laboratuar mobilyaları kullanım özelliklerine göre farklı ölçü ve özelliklerde dizayn edilmiştir. Tezgâh derinlikleri, üzerinde kullanılacak cihaz ve ekipmanların özelliklerine göre :

Laboratuvar Mobilyası

olacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Bu ölçüler dışında özel kullanım gerektiren Enstürmental laboratuarlarda 830 mm derinliğinde Kenar Tezgah ve 830 x 2 = 1660 mm derinliğinde de Orta Tezgah olmak üzere opsiyonel tezgâh tipleri yapılabilir. Bu tip tezgâhlarda enerji paneli veya servis ünitesi olması zorunludur.

Laboratuvar Mobilyası

600 mm derinliğinde ve 750 mm yüksekliğinde olan Kenar tezgâhlar genellikle Oturarak çalışılan kuru ortamlarda kullanılır. 600 mm derinliğindeki tezgâhlar herhangi bir enerji paneli veya servis ünitesi olmadan kullanılacaksa sistemde gaz, su, elektrik vb. servislerin sistemli bir şekilde dağılımı imkânsızdır. Bu tip servislere ihtiyaç varsa kesinlikle enerji paneli veya servis ünitesine bağlı kullanılmalıdır.

Laboratuvar Mobilyası
Laboratuvar Mobilyası

750 mm derinliğindeki Kenar tip tezgahların sırt sırta birleştirilmesi ile Orta tezgahlar oluşturulur. Bu şekilde Tezgah derinliği 1500 mm olacaktır ve bir masa gibi kullanılacaktır. Servisler tavandan değil de zeminden sağlanacaksa, tezgah arkalarındaki tesisat boşlukları kullanılarak tezgah üstü armatür montajı yapılabilir. Servis ünitelerine bağlı olduğu durumlarda ise gerekli tüm servisler panellerden dağıtılabilir ve Tezgah işlevini görür. Bağımsız tip Ada şeklinde kullanılabileceği gibi, Kenar tezgahlara bağlantılı şekilde de monte edilebilir.

Laboratuvar Mobilyası

900 mm derinliğinde ve 750 mm yüksekliğinde olan Kenar tezgâhlar genellikle Oturarak çalışılan kuru ortamlarda kullanılır. Tezgah yüzeyindeki derinlik, özellikle Enstürmental Laboratuarlardaki büyük cihazlar için idealdir. 750 mm derinliğindeki tezgâhlar herhangi bir enerji paneli veya servis ünitesi olmadan, sistemde gaz, su, elektrik vb. servislerin tezgâh üstü montajlı dağılımına imkân sağlar. Bunun dışında servis çıkışları tezgâh üstü montajlı değil de panel montajlı istenilirse enerji paneli veya servis ünitesine bağlı da kullanılabilir.

Laboratuvar Mobilyası
Laboratuvar Mobilyası

900 mm derinliğindeki Kenar tip tezgahların sırt sırta birleştirilmesi ile Orta tezgahlar oluşturulur. Bu şekilde Tezgah derinliği 1800 mm olacaktır ve bir masa gibi kullanılacaktır. Servisler tavandan değil de zeminden sağlanacaksa, tezgah arkalarındaki tesisat boşlukları kullanılarak tezgah üstü armatür montajı yapılabilir. Servis ünitelerine bağlı olduğu durumlarda ise gerekli tüm servisler panellerden dağıtılabilir ve Tezgah işlevini görür. Bağımsız tip Ada şeklinde kullanılabileceği gibi, Kenar tezgahlara bağlantılı şekilde de monte edilebilir.

750 mm derinliğinde ve 750 mm yüksekliğinde olan Kenar tezgâhlar genellikle Oturarak çalışılan kuru ortamlarda kullanılır. 750 mm derinliğindeki tezgâhlar herhangi bir enerji paneli veya servis ünitesi olmadan, sistemde gaz, su, elektrik vb. servislerin tezgâh üstü montajlı dağılımına imkân sağlar. Bunun dışında servis çıkışları tezgâh üstü montajlı değil de panel montajlı istenilirse enerji paneli veya servis ünitesine bağlı da kullanılabilir.

Laboratuvar Mobilyası
Laboratuvar Mobilyası

750 mm derinliğinde ve 750 mm yüksekliğinde olan Kenar tezgâhlar genellikle Oturarak çalışılan kuru ortamlarda kullanılır. 750 mm derinliğindeki tezgâhlar herhangi bir enerji paneli veya servis ünitesi olmadan, sistemde gaz, su, elektrik vb. servislerin tezgâh üstü montajlı dağılımına imkân sağlar. Bunun dışında servis çıkışları tezgâh üstü montajlı değil de panel montajlı istenilirse enerji paneli veya servis ünitesine bağlı da kullanılabilir.

Laboratuvar Mobilyası

600 mm derinliğinde ve 900 mm yüksekliğinde olan Kenar tezgâhlar genellikle Ayakta çalışılan kuru ortamlarda kullanılır. 600 mm derinliğindeki tezgâhlar herhangi bir enerji paneli veya servis ünitesi olmadan kullanılacaksa sistemde gaz, su, elektrik vb. servislerin sistemli bir şekilde dağılımı imkânsızdır. Bu tip servislere ihtiyaç varsa kesinlikle enerji paneli veya servis ünitesine bağlı kullanılmalıdır.

Laboratuvar Mobilyası
Laboratuvar Mobilyası

600 mm derinliğindeki Kenar tip tezgahların sırt sırta birleştirilmesi ile Orta tezgahlar oluşturulur. Bu şekilde Tezgah derinliği 1200 mm olacaktır. Servis ünitelerine bağlı olduğu durumlarda ise gerekli tüm servisler panellerden dağıtılabilir ve Tezgah işlevini görür. Bağımsız tip Ada şeklinde kullanılabileceği gibi, Kenar tezgahlara bağlantılı şekilde de monte edilebilir.

Laboratuvar Mobilyası

750 mm derinliğinde ve 900 mm yüksekliğinde olan Kenar tezgâhlar genellikle Ayakta çalışılan kuru ortamlarda kullanılır. 750 mm derinliğindeki tezgâhlar herhangi bir enerji paneli veya servis ünitesi olmadan, sistemde gaz, su, elektrik vb. servislerin tezgâh üstü montajlı dağılımına imkân sağlar. Bunun dışında servis çıkışları tezgâh üstü montajlı değil de panel montajlı istenilirse enerji paneli veya servis ünitesine bağlı da kullanılabilir.

Laboratuvar Mobilyası
Laboratuvar Mobilyası

750 mm derinliğindeki Kenar tip tezgahların sırt sırta birleştirilmesi ile Orta tezgahlar oluşturulur. Bu şekilde Tezgah derinliği 1500 mm olacaktır. Servisler tavandan değil de zeminden sağlanacaksa, tezgah arkalarındaki tesisat boşlukları kullanılarak tezgah üstü armatür montajı yapılabilir. Servis ünitelerine bağlı olduğu durumlarda ise gerekli tüm servisler panellerden dağıtılabilir ve Tezgah işlevini görür. Bağımsız tip Ada şeklinde kullanılabileceği gibi, Kenar tezgahlara bağlantılı şekilde de monte edilebilir.

Laboratuvar Mobilyası

900 mm derinliğinde ve 900 mm yüksekliğinde olan Kenar tezgâhlar genellikle Ayakta çalışılan kuru ortamlarda kullanılır. Tezgah yüzeyindeki derinlik, özellikle Enstürmental Laboratuarlardaki büyük cihazlar için idealdir. 750 mm derinliğindeki tezgâhlar herhangi bir enerji paneli veya servis ünitesi olmadan, sistemde gaz, su, elektrik vb. servislerin tezgâh üstü montajlı dağılımına imkân sağlar. Bunun dışında servis çıkışları tezgâh üstü montajlı değil de panel montajlı istenilirse enerji paneli veya servis ünitesine bağlı da kullanılabilir.

Laboratuvar Mobilyası
Laboratuvar Mobilyası

900 mm derinliğindeki Kenar tip tezgahların sırt sırta birleştirilmesi ile Orta tezgahlar oluşturulur. Bu şekilde Tezgah derinliği 1800 mm olacaktır. Servisler tavandan değil de zeminden sağlanacaksa, tezgah arkalarındaki tesisat boşlukları kullanılarak tezgah üstü armatür montajı yapılabilir. Servis ünitelerine bağlı olduğu durumlarda ise gerekli tüm servisler panellerden dağıtılabilir ve Tezgah işlevini görür. Bağımsız tip Ada şeklinde kullanılabileceği gibi, Kenar tezgahlara bağlantılı şekilde de monte edilebilir.

Laboratuvar Mobilyası